logo

Göholms gods

i Ronneby, Blekinge län
Dela Tweeta
Image

En sekund bara...

Innan du ger dig iväg, tänk på följande:

  • Vi kan inte garantera att uppgifterna om platsen stämmer, du använder därför vägbeskrivning helt på egen risk.
  • Om platsen ligger på privat mark, kontakta markägaren och be om lov före besöket.
  • Visa hänsyn och respekt mot personer och djur i närheten av platsen, kliv eller kör inte på någons tomt.
  • Spökjakt blir roligare om kommer förberedd! Ta gärna med kamera och inspelningsutrustning till platsen.
  • Skicka gärna in dina bilder och berättelser från besöket till spokhus.se! :)
Platser i närheten

Göholms gods är beläget i Listerby socken, sydost om Ronneby på Göhalvön vid Blekingekusten.

Här bodde på 1700-talet den respekterade Johan af Puke. En man med många titlar. Han var kapten, major, överste, amiral, general och greve. Efter hans bortgång påstås han spöka här.

I sin vanligaste uppenbarelse åker han i en vagn dragen av fyra svarta hästar och med en kusk utan huvud.

Bonden som arrenderade marken av den nu framlidna Fröken Stina Werner vägrade köra traktorn genom gården när mörkret fallit på, han hatade att ”Greve Puke tjuvåkte” med honom.

- Pssst! Har du läst detta? Inte så långt från Göholms gods ligger...

Johan af Pukes kropp ligger begravd på slottets marker och en bra bit in på 1900-talet skulle tjänstefolket en natt om året gå och besöka hans sarkofag så de vet vem överherren i huset är.

En annan intressant detalj är att familjen Ulfvenklous (som bodde i Angelskog) enda son omkom på Pukes ägor under en jaktolycka.

Slottet förvaltas numera av en stiftelse vid namn Stina Werners Fond och Naturbruksgymnasiet i Ronneby arrenderar åkermarken och betesmarken i undervisningen.

På egendomen finns ett gravkapell där bland annat Johan af Pukes kista, tillverkad av virke från hans linjeskepp Dristigheten, har sin plats.

Om du vill få notifikation när din berättelse publiceras

[+ bifoga en till]

Tillåtna format: jpg, png, mp3 (Max 8MB per fil)

© spokhus.se 2024