logo

Umedalens Mentalsjukhus

i Umeå, Västerbottens län
Dela Tweeta
Image

En sekund bara...

Innan du ger dig iväg, tänk på följande:

  • Vi kan inte garantera att uppgifterna om platsen stämmer, du använder därför vägbeskrivning helt på egen risk.
  • Om platsen ligger på privat mark, kontakta markägaren och be om lov före besöket.
  • Visa hänsyn och respekt mot personer och djur i närheten av platsen, kliv eller kör inte på någons tomt.
  • Spökjakt blir roligare om kommer förberedd! Ta gärna med kamera och inspelningsutrustning till platsen.
  • Skicka gärna in dina bilder och berättelser från besöket till spokhus.se! :)
Platser i närheten

Umedalens Mentalsjukhus sjukhusverksamhet lades ner 1986 men byggnaderna som uppfördes 1934 står här än idag. Många säger att Umedalens Mentalsjukhus är hemsökt. När man rör sig i korridorer, rum och kulvertar känner man sig ofta iakttagen. Som mest hyste Umedalens Mentalsjukhus cirka 1000 patienter. Inget annat mentalsjukhus har remitterat så många till lobotomi. Mellan åren 1947 och 1958 opererades minst 771 patienter vid Umeå lasarett.

Innan Klorpromazinet kom hade man ingen fungerande behandlingsmetod för de mentalt sjuka, varför man såg till att patienterna hamnade i insulinkoma avsiktligt. Det gavs så kallade ”långbad” där patienten fick sitta inspärrad i en kista som fylldes med växelvis hett och iskallt vatten, ibland så länge som upp till en vecka. Vid just ett sådant dokumenterat fall ramlade patientens hud av kroppen efter att behandlingen avbrutits. Vidare gavs det elchocker samt utsättning för pyrifer (bakterier) som resulterade i feber. Allt detta för att hålla dem tysta och lugna. Många patienter fick även ”sömnkurer” då de sövdes ner större delen av dygnen med sömnmedel.

Även psykokirurgi förekom, inledningsvis nästan enbart på patienter med diagnosen schizofreni, men senare förekom andra diagnoser. De första åren var dödligheten efter ingreppen hela 17 procent, men tekniken förbättrades efterhand och snittet för hela perioden var 7,4 procent – alltså närmare 60 personer.

Idag nyttjas delar av Umedalens Mentalsjukhus bland annat för vårdcentral, förskola, grundskola, rep- och föreningslokaler och galleri.

- Pssst! Har du läst detta? Inte så långt från Umedalens Mentalsjukhus ligger...

Om du vill få notifikation när din berättelse publiceras

[+ bifoga en till]

Tillåtna format: jpg, png, mp3 (Max 8MB per fil)

© spokhus.se 2024